Tablice

Tablice – przeznaczone do informowania, o nowych inwestycjach i/lub upamiętniające wydarzenia.

  • Tablice informacyjne – umieszczana na budowie lub rozbiórce, zawiera informacje dotyczące budowy oraz osób, które są uczestnikami tego procesu, wraz z danymi kontaktowymi. Posiadamy odpowiednie kwalifikacje oraz praktykę związaną z wymogami określonymi przez rozporządzenie Ministra Infrastruktury na wykonanie tablic.
  • Tablice pamiątkowe – mają na celu upamiętnienia osoby lub zdarzenia historycznego bądź ważnego z perspektywy firmy.
  • Tablice synoptyczne – tablice wykonywane przeważnie z anodowanego aluminium, z grafiką pokazującą przebieg procesów technologicznych. Grafika może być wykonywana metodą UV, bądź grawerowana mechanicznie z wypełnieniem farbą.
  • Tablice Unijne –  są wymagane przy projektach budowlano/remontowych, które zostały opłacone z pieniędzy Unii Europejskiej. Unia Europejska ma rygorystyczne wymagania dotyczące promowania i informowania opinii publicznej i odbiorców projektów. Nasze tablice charakteryzują się wysoką jakością wykonania oraz dbałością o detale. Mamy odpowiednie kwalifikacje do tworzenia tablic zgodnie z zasadami promocji i oznakowania projektów.